Startseite "Wie geht Polnisch?"<- Datenbank
Jak działa polski? - Wie geht Polnisch?
104 Listen zum Thema
Bemerkungen zum Konzept
Mit eigenen Wörtern gezielt suchen:

Oder eine von 104 fertigen Beispiel-Listen wählen:
Sprache zum Vorlesen
   14 WIE GEHT POLNISCH?    (JAK DZIAŁA POLSKI?)
   58 Abkürzungen    (skróty)
  603 Adjektive    (przymiotniki)
  189 Adjektive / Adverbien    (przymiotniki / przysłówki)
  156 Adverbien    (przysłówki)
  309 Alltags-Sätze    (zdania z życia codziennego)
  145 Ausrufe    (wykrzykniki)
  144 Auto und Verkehr    (samochód i ruch)
   44 Brot und Getreide    (chleb i zboże)
  117 Chemische Elemente    (pierwiastki chemiczny)
  162 Computer und Internet    (komputer i internet)
   16 Deutsche Bundesländer    (Niemieckie kraje związkowe)
  224 Emotionen    (emocje)
  264 Essen und Trinken    (jedzenie i picie)
   24 Farben    (kolory)
   25 Feiertage    (święta)
  482 Fragen    (pytania)
   19 Fragewörter    (zaimki pytające)
   67 Fußball    (piłka nożna)
   39 Gemüse    (warzywa)
  145 Gesundheit / Krankheit    (zdrowie / choroba)
   73 Grammatik-Fachwörter    (terminy gramatyczne)
  191 Haus und Haushalt    (Dom i gospodarstwo domowe)
   44 Imperativ Plural    (tryb rozkazujący, liczba mnoga)
  175 Imperativ Singular    (tryb rozkazujący, liczba pojedyncza)
   19 Jahreszeiten    (pory roku)
   42 Jugendwörter    (słowa młodzieżowe)
   79 Konjunktionen    (spójniki)
  238 Konjunktiv    (tryb warunkowy)
   18 Kräuter und Gewürze    (zioła i przyprawy)
 2191 Kurze Sätze    (krótkie zdania)
   38 Landschaft    (krajobraz)
  128 Lehnwörter aus Deutsch    (zapożyczenia z niemieckiego)
   44 Lehnwörter aus Englisch    (zapożyczenia z angielskiego)
   99 Lehnwörter aus Latein etc.    (zapożyczenia z łaciny)
  151 Mensch und Körper    (człowiek i jego ciało)
   34 Monate    (miesiące)
   22 Obst    (owoce)
   17 Opern    (opery)
   34 Ordnungszahlen    (liczby porządkowe)
   65 Partikel; Füllwörter    (partykuły)
   24 Passiv    (strona bierna)
  104 Pflanzen und Bäume    (rośliny i drzewa)
 2772 Phrasen, Redewendungen    (frazy i idiomy)
   68 Pluralia    (tylko liczba mnoga)
   68 Polen-Highlights    (polskie atrakcje)
  194 Politik; Verwaltung    (polityka; zarząd)
   16 Polnische Wojwodschaften    (Polskie Województwa (od 1999 r.))
   15 Präpositionen mit Akkusativ    (przyimki z biernikiem)
    7 Präpositionen mit Dativ    (przyimki z celownikiem)
   37 Präpositionen mit Genitiv    (przyimki z dopełniaczem)
    9 Präpositionen mit Instrumental    (przyimki z narzędnikiem)
    5 Präpositionen mit Lokativ    (przyimki z miejscownikiem)
   91 Pronomen    (zaimki)
   83 Sätze mit Akkusativ    (biernik)
   43 Sätze mit Dativ    (celownik)
  162 Sätze mit Genitiv    (dopełniacz)
  180 Sätze mit Instrumental    (narzędnik)
  155 Sätze mit Lokativ    (miejscownik)
   10 Sätze mit Vokativ    (wołacz)
   38 Satz- und Sonderzeichen    (znaki interpunkcyjne)
   22 Schimpf und Schande    (klątwy, wulgaryzmy i słowa wstydliwe)
   43 Singularia    (tylko liczba pojedyncza)
   43 Slang    (gwara)
  149 Sport    (sport)
   25 Sprachen der EU    (języki EU)
  210 Sprichwörter, Redensarten    (przysłowia)
   28 Staaten der EU    (kraje Unii Europejskiej)
   50 Staaten Europas    (kraje Europejskie)
  257 Staaten und Hauptstädte    (kraje i stolice)
   52 Steigerung, Komparativ    (stopień wyższy)
  175 Steigerung, Superlativ    (stopień najwyższy, superlatywy)
   12 Sternzeichen    (znaki zodiaku)
   75 Substantive Ausnahmen m/f    (rzeczowniki m/ż)
   21 Tageszeiten    (pory dnia)
    4 Tiere    (zwierzęta)
   17 Tiere -- Fische    (ryby)
   35 Tiere -- Gliederfüßler    (owady i pająki)
   15 Tiere -- Reptile und Amphibien    (gady i amfibie)
   67 Tiere -- Säuger    (ssaki)
   56 Tiere -- Vögel    (ptaki)
   14 Tiere -- Wirbellose    (bezkręgowce)
   60 Tod und Teufel    (śmierć i diabeł)
    0 Tym und Tego im Wörterwald    ('tym' i 'tego' plątają się w gąszczu polskich zdań)
   38 Uhrzeiten    (godzine)
 1338 Verben    (czasowniki)
    9 Verben, modal    (czasowniki modalne)
  127 Verben, reflexiv    (czasowniki zwrotne)
   43 Verben, unregelmäßige    (czasowniki nieregularne)
  768 Verben, verpaart: imperfektiv + perfektiv    (pary czasowników: niedokonany + dokonany)
  110 Verneinungen    (negacje)
   60 Verwandschaft und Bekanntschaft    (członkowie i znajomi)
   73 Warschau!    (Atrakcje w Warszawie)
   41 Werkzeuge    (narzędzia)
  138 Wetter und Klima    (pogoda i klimat)
   12 Wirtschaft und Arbeit    (gospodarka i praca)
   10 Wochentage    (dni tygodnia)
   44 Wortwahl-Unterschiede    (Różnice w doborze słów)
  189 Zahlen : Beispiele in Sätzen    (zdania z liczbami)
   47 Zahlen : Grundzahlen    (liczby)
  125 Zahlwörter    (liczebniki)
  143 Zitate    (cytaty)
  166 Zuviel des Guten : Websites zur polnischen Sprache    (strony internetowe)

Für Hinweise, Korrekturen, Kritik -> B.Eversberg, ©2020